Your Company
 
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Översikt VSOVVO

 

 fmv 001diverse080525 020

Uppdaterad 2016 12 07

Hemsida för ÄSO/KSO Skagern Länk

Vi har minst 5 vargar i Vismen-reviret.

Rovdjursobservationer Västra Götaland. Länk

Preliminär Revirkarta Varg Värmland med ÄFO-gränser Länk

Får ni vildsvinsproblem, jag har en rejäl mobil Jaktkoja m belysning till utlåning inom VVO. Länk Exteriör Länk Interiör

Inbjudan från Karlskoga-Degerfors JVK till NORMA-information. Länk

Genomfört Träningsskytte Vildsvin. Länk

"Reportage" från Informationsmöte för jägare och markägare. Länk

ÄFO-plan Vänern-Möckeln godkänd av Länsstyrelsen

Årsstämma i Sydöstra VVO

- Protokoll Styrelsemöte Länk

- Protokoll Årsstämman Länk

Reportage från Kulstigen. Länk

"Reportage" från Älgträff med Johan Stedt. Länk

Öppet möte i Sydöstra VVO genomfört

- Protokoll Styrelse Länk

- Protokoll Öppet Möte Länk

Alla spillningsinventeringsresultaten från ÄSO Skagern kom in i tid! Snyggt jobbat!

Uppdaterad. En del har inte kunnat skilja på 0 och -

Resultat hela ÄSO Skagern Länk

Delresultat S Råda Länk

Delresultat Sydöstra + Jonsbol Länk

Intressant information om älgsituationen i Värmland. Länk

Symposium om skog och klövvilt. Länk

Viktigt att rapportera rovdjursförekomst. Länk

ÄFO Vänern-Möckeln har nu skickat ut underlag för årets spillningsinventering till samtliga ÄSO inom området. Det ska sedan spridas ut till berörda enheter inom resp. ÄSO, i vårt fall ÄSO Skagern.

Nu är åldersbestämningen av fällda älgar klar. Information utsänd till sektionerna

Sv Jägareförbundet Värmland Klövviltgrupps informationsmaterial till pressen. Länk

Sv Jägareförbundet Värmland Klövviltgrupps rekommendationer inför älgjakten. Länk

Aktiviteter:

På begäran av Kronhjortsgruppen läggs här upp info avseende kronhjortsförvaltning och -jakt. (ÄSO:s sida inaktiv f.n.)

Årsstämma i Sydöstra Värmlands VVO Tisdag 15 08 11 19.00.

 • Protokoll Styrelsemöte Länk
 • Protokoll Årsstämma Länk

Verksamhetsberättelse. Länk

Årsmötet i ÄSO/KSO Skagern (Info utlagd enl ö.k. med ordföranden)

 • Styrelsemöte före stämman - Protokoll Länk
 • Årsstämma - Protokoll Länk
 • Styrelsemöte, konstituerande - Protokoll Länk
 • Ekonomi Länk
 • Nya stadgar Länk
 • Älgskötselplan 2015-17 Länk
 • Resultatrapport Länk
 • Balansrapport Länk

Protokoll från Öppet Möte i Sydöstra. Länk

Tack för bra arbete med spillningsinventeringen!

Spillningsinventeringen sammanställd.

 • Fleråriga ÄSO-trender Länk
 • Sammanställning ÄSO-vis Länk
 • Karta söder E 18 Länk
 • Karta ÄSO S E 18 Länk
 • Karta ÄSO V Degerfors-Karlskoga Länk
 • Karta S Råda Länk Länk

Protokoll ÄFO Vänern-Möckel 15 03 23 Länk S 1 Länk S 2

Protokoll från ÄFO Vänern-Möckeln S 1, S 2

Ny karta över vargens rörelser.Länk

Information om mobilapp för rovdjursrapportering. Länk

Resultat från åldersbestämning ÄSO Skagern. Länk

Referat från Kristinehamns Jaktvårdkrets årsmöte med Mycket om Varg finns på jaktvårdskretsens hemsida. Länk

"Reportage" från Temakväll Kronhjort. Länk

Det går att klara tallplanteringarna. Länk

Presentation av foderskapande åtgärder för älg. Länk

Hur byggs en Älgskötselplan upp Länk

Dela med Dig om vad som händer under jakten!

Skicka bilder och lite information. Läggs under Album.

Upplagt separat för varje sektion.

 

Vad är VSOVVO?

Vi är en samarbetsorganisation/Viltvårdsområde för jägare och markägare inom ett ca 15 000 hektar stort område sydöst om Kristinehamn. Området ligger huvudsakligen i Värmlands län men berör även Örebro län.

Inom området finns både större och mindre markägare. Arealen hos markägare kan variera från några enstaka ha till 1 500 ha. Detta kan i många fall påverka hur samråd mellan jägare och markägare kan skötas.

 

Inom viltvårdsområdet finns f.n. 13 sektioner/jaktlag. Enstaka sektioner samarbetar med endast en markägare. De flesta har samarbete med flertal markägare.

 

Syftet med Viltvårdsområdet är att:

 • Skaffa fram information om vilttillgång.
 • Samordna jakten på älg.
 • Skapa samverkan mellan markägare och jägare så att jakten kan ske på ett vettigt sätt.
 • Eftersök på trafikskadat vilt