Your Company
 
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Översikt VSOVVO

 

 fmv 001diverse080525 020

Uppdaterad 2017 04  28

Hemsida för ÄSO/KSO Skagern Länk

Rapportera rovdjursobservationer på Skandobs

Vismenreviret är med i listan över identifierade revir 2017

SMS-grupp för djurägare som vill ha varginformation. Kontakta Henrik Nyström 070 558 18 83 om du vill gå med. och få info.

Träffar ni på vargskit, så kontakta Henrik Nyström 070 558 18 83. Jag har hinsamlingsrör. Det är viktigt. Vargberäkningskriterierna håller på att ändras. Därför behöver alla vargar rapporteras.

Åldersbestämning av vuxna älgar klar och översänd till ÄSO Skagern

Resultat från Klövviltsenkät Värmland. Länk

Rovdjursobservationer Västra Götaland. 17 04 20 Länk

Preliminär Revirkarta Varg Värmland med ÄFO-gränser Länk

Får ni vildsvinsproblem, jag har en rejäl mobil Jaktkoja m belysning till utlåning inom VVO. Länk Exteriör Länk Interiör

"Reportage" från Informationsmöte för jägare och markägare. Länk

Årsstämma2016 i Sydöstra VVO

- Protokoll Styrelsemöte Länk

- Protokoll Årsstämman Länk

Öppet möte i Sydöstra VVO genomfört

- Protokoll Styrelse Länk

- Protokoll Öppet Möte Länk

Resultat hela ÄSO Skagern Länk

Delresultat S Råda Länk

Delresultat Sydöstra + Jonsbol Länk

Intressant information om älgsituationen i Värmland. Länk

Sv Jägareförbundet Värmland Klövviltgrupps rekommendationer inför älgjakten. Länk

 • Styrelsemöte före stämman - Protokoll Länk
 • Årsstämma - Protokoll Länk
 • Styrelsemöte, konstituerande - Protokoll Länk
 • Ekonomi Länk
 • Nya stadgar Länk
 • Älgskötselplan 2015-17 Länk
 • Resultatrapport Länk
 • Balansrapport Länk

 

Vad är VSOVVO?

Vi är en samarbetsorganisation/Viltvårdsområde för jägare och markägare inom ett ca 15 000 hektar stort område sydöst om Kristinehamn. Området ligger huvudsakligen i Värmlands län men berör även Örebro län.

Inom området finns både större och mindre markägare. Arealen hos markägare kan variera från några enstaka ha till 1 500 ha. Detta kan i många fall påverka hur samråd mellan jägare och markägare kan skötas.

 

Inom viltvårdsområdet finns f.n. 13 sektioner/jaktlag. Enstaka sektioner samarbetar med endast en markägare. De flesta har samarbete med flertal markägare.

 

Syftet med Viltvårdsområdet är att:

 • Skaffa fram information om vilttillgång.
 • Samordna jakten på älg.
 • Skapa samverkan mellan markägare och jägare så att jakten kan ske på ett vettigt sätt.
 • Eftersök på trafikskadat vilt