Your Company
 
Senaste Observation Predatorjakt Resultat Predatorjakt
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Predatorjakt

Predatorjakt

Styrelsen i Sydöstra har beslutat att vi under jaktåret ska ha en klassindelad predatorjaktstävling.

Varför Predatorjaktstävling?

Vi har i området en ganska starka stammar av olika jaktbara predatorer, särskilt räv som därmed påverkar våra småviltstammar negativt. Rävar går ju mycket hårt åt nyfödda rådjurskid och harungar samt också de ungar som markbobyggande fåglar har. Räven är också smittbärare av sjukdomar. Nedan finns exempel på sådana. Flera av dessa kan även drabba oss människor.

- Rävskabb

- Dvärgbandmask

- Salmonella

- Virussjukdomar, Valpsjukan är en allvarlig virussjukdom

- Hjärninflammation

En aktiv jakt på räv ger fler tillfällen att komma åt skabbrävar och på så sätt förkorta deras lidande. En aktiv insats för att ha en så frisk stam som möjligt. Mer om räven finns att läsa på Jägareförbundets hemsida. Vill vi ha mångfald i naturen så är det viktigt att hålla ner stammarna av räv, mink, grävling och mård. För att upprätthålla eller ge de vikande småviltarterna en större chans att klara sig så behövs en allt bredare predatorjakt bedrivas inom området. Vad vi vet är att man genom jakt inte kan utplåna några predatorer, särskilt inte rävstammen. Rävarna är ju den predator som särskilt påverkar småviltets utvecklingsmöjligheter. En väl hanterad jakt har möjlighet att hålla rävstammen på en sådan nivå att vi får en mångfald bland småviltet, dvs. att bl.a. fler rådjurskid överlever. Rävens uttag av dessa är högt.

Tävlingen

Genomförs som individuell och per sektion. Jakten skall bedrivas på det sätt som är förenligt med svensk jaktlagstiftning.

Den är indelad i följande klasser:

• Räv

• Grävling, mård, iller och mink

• Kråkfåglar

Predatorerna skall vara fällda på marker ingående i Sydöstra.

Tävlingstid

Räv 2010 07 01 – 2011 03 31 Observera att årsunge av räv är numera tillåten att jaga under hela jaktåret om det behövs för viltvården. Detta innebär, enligt vårt sätt att tolka nya jakttabellen att vi kan i tillämpliga fall jaga årsunge efter att de på sommaren kommit ut ur grytet. Jakt på årsräv mellan 04 01 – 06 30 ser vi inte som jakt på årsunge enligt vår tolkning.

Mård 2010 11 01 - 2011 02 28

Mink 2010 07 01 – 2011 06 30

Grävling 2010 08 01 – 20111 02 15

Iller 2010 09 01 – 2011 02 28

Vi räknar med att dela ut pris till vinnaren. Dessutom kommer Du att bli omskriven som viltvårdare på hemsidan. Vi kommer att redovisa på hemsidan med kontinuerlig uppdatering.

Resultatrapportering

Resultatrapportering skall göras enligt följande.

- Namn på jägaren.

- Predatorslag

- Datum

- Plats,

- Sektion

- Jaktsätt

Rapportering sker per e-mail till Henrik Nyström eller i undantagsfall per telefon 070 5086573 eller 070 558 18 83