Your Company
 
Senaste Observation Predatorjakt Resultat Predatorjakt
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Senaste Observation

Här kommer jag att lägga in senaste observation.

Maila eller ring mig. Kontaktuppgifter via Kontakt.

 

Lägg också in dina observationer på http://s.rovobs.se/. Detta är den officiella rapporteringsvägen till myndigheterna. Viktigt att vi uppdaterar med ALLA observationer.

Observera att visningsfunktionen för oss vanliga är avstängd 1 april - 15 augusti

Ett antal obekräftade rapporter om vargar inom vårt område. Viktigt att få direkt kontakt med observatören för att kunna lägga in observationerna på hemsidan. Hör av er.

Rapportera rovdjur, vi har alla nytta av att veta!

Länk till kontakt.

Här är bilden på kadavret 10 07 10

Kadaver.jpg ATT00015.jpgBifogad-fil-utan-namn-00001.jpg

14 01 16   Varg vid Brännhallen

14 01 15   Lodjur V Gärdsbol

               3 slagna rådjur vid flygfältet

13 03 24   Lo sedd vid rävklapp på Bjursnäset

13 03 23   1 stor varg på väg norr ut vid Knektdugorna mellan Äng och Lidetorp kl. 17.20

13 02 22   2 vargar ute på isen vid Eriksbol. Gick tillbaka norr ut

13 02 14    Lodjur strax söder 204 vid vägen mot S Råda. På väg norr ut.

13 02 07    Loslaget rådjur.Gottbol. Bild ovan

13 02 05    Varg synobs Revsten. Kom från Närke, gick tillbaka

12 12 21    Varg norr Skottlanda(Observerad 12 12 21, rapporterad 12 12 22 i tredje hand!)

12 12 10    Varg i morse nordost Skottlanda (Hittade uppgiften på Rov-OBS)

12 12 08    Stort lo på Jonsbol

12 12 08    Troliga vargspår vid Räverud. Kan ev. vara spår av stor jämte som deltagit i eftersök på 

                 trafikskadad älg i natt.

12 12 02    Lo i Åråsallén. (Kvällsrapprterad)

12 12 01    Lospår norr Gröna Lund. Norrgående

12 11 29    Vargspår på Krontorp riktning Långerud

12 11 21    Rovdjursrivet norr Edet

12 11 16    Varg Björneborgskorset 22.30

12 11 10    Varg synlig i Skottlanda i morse. (Kvällsrapporterad)

12 11 03    Lo med unge, väg 243 vid Äng

12 10 27    Hund i närkamp med lodjur på Hulta

12 10 27    Flertal lodjursobservationer i Rudskoga. Troligen hona med ungar

12 10 25    Lodjur vid Edet

12 10 23    3 lodjur synliga mellan Väg 26 och V Eketorp

12 10 16    Björnspillning, Konsterud

12 10 16    Björnspillning. Bäckhammar Bruks slaggtipp väster väg 26

12 06 25    Död, uppäten, älg påträffad vid Käbberudshöjden.

12 05 16    Varg omedelbart öster Bäckhammar vid motionsspår. Helt orädd.

12 04 14    Björn på Nyland, Värmlands Säby

12 03 15    Lodjur vid Västra Eketorp,S Råda

12 03 09    Lodjur vid Svika mellan Kålerud och Skottlanda

12 03 09    Lodjur vid Södra Torp i Södra Råda

12 03 09    Varg tog rådjur vid Kärret i Gullspång

12 02 28    Varg i Revsten 09.20 hos Roger Berg. Gick riktning Skagersbrunn. Folk ute.

12 02 28    Varg i hagen vid Ö Eketorp 08.00

12 02 25    2 lodjursungar vid Domarringarna vid Skagersbrunn

12 02 24    Synobs lodjur öster infarten till Skagersbrunn på gärde väster 204

12 02 21    Synobs varg Ö. Eketorp.Srämde kor i en hage.,En ko halkade på en isfläck,kastade  

                 kalven,båda avled.

12 02 20    Synobs vuxen varg Torpsogen kl:9,40.Kvalitetssäkrad

12 02 15    2 vargar vid grusgropen, Krontorp

12 02 14    Varg Undersbol gick Grensbacken

12 02 13    Lodjur Undersbol, gick mot Kopparbäcken

12 02 13    Misstänkta vargspår vid Edet. Skall följas upp

12 01 29    Nordgående några dagar gammalt vargspår på Hult

12 01 26    2 vargar vid Jonsbol. Frekvent med lo också

12 01 25    Vargspår Räverud

12 01 08    Spår efter 2 lodjur på Revsten.

12 01 01    Lodjurshona med 3 ungar på Ängs säteri. Kvalitetssäkrat

11 12 20    2 lodjur och 3 vargar på Jonsbol

11 12 19    3 Vargspår på Krontorp på väg mot Bäckhammar

11 12 18    Ungvarg vid Rudskoga Bygdegård

11 12 11    Lodjur vid Ugglebol

11 11 19    Fyra vargar observerade vid Sälsjön

11 11 19    Loslaget rådjur vid Bjurvik

11 10 26    Björn på Ängs Säteri. Gillar bikupor.

11 10 24    Ett flertal observationer avseende vargtik ed 3 valpar i trakten av Mobråten SV Degerfors.

                Även observation av samma mot Björneborg.

11 09 28    Bikupebjörn vid Ängs Säteri

11 09 21    Bikupebjörn vid Husbilslandet i Bäckhammar

11 08 25    Färsk vargspillning på Krontorp

11 08 01    Björn vid kyrkan i Björneborg. Spillning påträffad

11 07 22    Varg vid Krontorps skola 15.30

11 07 11    2 vuxna lodjur vid Sunnebol

11 07 07    Två vargar synliga torsdag 7/7 07.30 på Gren på väg mot Undersbol

11 06 20    Björn slagit älgkalv i Räverud

11 06 10    Räv dödad av rovdjur. Okänt om det är lo eller varg. Länsstyrelsen kontaktad.

11 05 21    Ensam varg vid dammen i Bäckhammar

11 05 20    Ensam vargpå gärdet vid Krontorp.

11 05 18    Ensam varg korsar väg 26 vid Husbilslandet från öster mot väster. Har hare i munen.

11 05 07    Spår av stora varghannen på Krontorps mosse. På väg söder ut

11 05 05    Stor hanvarg observerad ikväll vid Skoggården. 30 - 40 m avstånd. Nära hästhage

11 04 08    Hund vargdödad i Räverud

11 03 23    Lodjur Konsterud

11 03 01    2 vargar på Krontorp i samband med lojakten

11 01 29    Spår av varg på Gren

11 01 25    Spår av 2 vargar på Äng, Gren och vid kraftstationen. gick tillbaka till Närke

11 01 11    Lodjur har tagit hare söder om 204 på gärdet mellan Eriksbol och Bjursnäset

11 01 01    Vargspår, 2 djur. 1 stor hanne, 1 mindre. Öster Långerud

10 12 26    Vargspår, 2 djur, Gren norr landsvägen. Skogen. Jagat älg. Kvar i området.

10 12 23    Synobservation 1 stor varg, 1 mindre vid Gärdsbol. Går norr ut. Flera observationer

10 12 13    Synobservation varg mellan Iserund - Väglösa. Gick västerut. 10.20

10 12 12    2 vargspår vid telemasten Gren, Grenlanda

10 12 12    Vargspår Undersbol. Kommit från Revsten

10 12 04    Rådjurskid lotaget vid Räverud

10 11 30    Rapport 11 29 om 2 vargspår vid Ekbacken, Revsten

10 11 29    Vargspår, färska, vid Äng, väster väg 243

10 11 25    Lospår vid Röjeholmshöjden

10 11 21    4 locjur i diket vid vägen väster Björneborg. Flera observationer

10 10 13    2 vargar synliga vid Uppsjön

10 10 12    Varg syntes i samband med älgjakt på Kilsby

10 07 27    Rådjur påträffat i skogen vid Sunnebols ladugård. Bägge baklåren saknas.

10 07 17    Ett lamm har dödats av varg i Skogagården och ytterliggare 5 är försvunna. Spår 

                av varg och spillning har hittats på flera ställen på Jonsbols marker under sista

                månaden, men inga visuella observationer har gjorts sista tiden

10 07 10   Älgkadaver efter vuxxen älg påträffat 1 km väster Mokorset på Grens 

               marker. Kan vara dräpt av varg. Inga trafikolyckor med koppling på älg 

               rapporterade.

10 07 02   09.30 Vargtik med 2 valpar väster om vägen vid sunnebol, söder   

               gården. Gick in i skogen väster vägen.

10 07 01   Vargskit påträffad mellan Högberg och Älgåsen SV Degerfors.

               Länsstyrelsen i Örebro har hämtat för DNA-analys.

10 06 22   10.30. vargen kom på vägen utanför John Eriksson med ett 

               rådjurskid i käften. Den fortsatte nordväst mot Konsterudsmossen.

10 05 05   Lo trafikskadat vid Gren. Eftersök och avlivat.

10 04 24   Varg vid Blomsterhult, väg 26

10 03 17   Spår av varg vid Äng, väster väg 243.

10 03 14   Vargen har gått bakåt i ett älgspår norrifrån och kommit ut på en skogsväg som

                   går  från huset Sävsjödammen och österut mot Älgåsen.

10 03 09   Familjegrupp av lo vid Högberg. Hona och unge.

10 03 08   Lo spår vid Högberg 780.Lon, troligtvis en stor hane, har gått norrut och rundat 

               närmaste grannens lastbilsgarage och sedan vänt söderut genom

               fårhagen

10 03 07      Lospår vid badplatsen Gottebol

10 02 28     Vargspår på flera håll i Ugglebol

10 02 09     Vargspår och varg-"skit" på vägen mellan Sätra och Björneborg idag. 

                  Kordinaterna gäller för spåren. "Skiten" låg i vägen ca 100m  söderut

                  Koordinater

                  WGS 84:N 59° 17.297', E 14° 13.251'

                  WGS 84 - decimal:59.28829, 14.22085

                  RT90: 6575228, 1409709

                  SWEREF99: 6572413, 455611

10 01 29     Vargspår från Mo upp förbi Gjordsbol.

09 12 29     Vargspår vid östra infarten till Äng. Gick mot dagis.

09 12 22     Vargspår Västra Gärdsbol

09 12 21     Vargspår Jonsbol

09 12 20     Vargspår södra änden av billingemossen, 1 kv väster V Gärdsbol

09 12 20     Lodjursspår mellan "Nanna Holm" och Upplanda

09 12 19     Lodjur på Rödjorna i Rudskoga

09 12 18     21.30 Lodjursspår från vägen vid Udderud ner över Röeholm

09 12 15     Färskt vargspår öster Bäckhammar

09 12 15     Vargobs (spillning och spår) vid Jonsbol och Krontorp

09 12 15     22.30 Lospår 22,30 ett ensamt lodjur vid Mossvägen, riktning 

                 Boåsen. Spåret var ca 8 cm i diameter 

09 11 16    Björn har varit synlig i Björneborg söder om Sälsjön

09 11 14    2 st vargar väster om väg 26 mellan Blomsterhult och Agenkorsten

09 11 11     Iserud norr om Skottlanda. 2 st vargar observerades klockan 1500 .

09 10 31    3 vargar angrep hund vid Undersbol

09 10 24    Färsk varkspillning med rådjursklöv Grens marker söder om 

                 Rumpersmossen 

09 10 16   1 varg Jonsbol

09 10 16   1 varg väster om Björneborg

09 10 16   Nolgården nordost Hult. 2 st, en större och en mindre

09 10 16   Vike, 2 vargar på morgonen

09 10 15   Räntan  sydost Hult

09 10 15   Sydost om Kristinehamn ovanför Cabby

09 10 14   Varg observerades vid Smedskärr idag kl. 17.30. Stor ljus varg.

09 10 11   Färsk spillning ( 5 st) av varg har påträffats på Jonsbols marker mot 

                 Sälsjön lördagen den 10 okt.Grens marker söder om Rumpersmossen

                 påträffades färsk vargspillning  ( 2 st)

09 10 05   08.10 3 vargar vid Äng väster väg 243. gick västerut

09 09 18   Varg synlig vid Ed. Troligen samma som vargen nedan.

09 09 18   En stor varg har observerats sista veckan i området runt  

                 Konsterud, och på vägen mellan Skottlanda och Vall.

09 09 07   Varg vid Konsterud på väg söder ut

 

Lospår 09 12 15. Taget av Mikael Karlsson

att-1[1]

Ny karta med vargobservationer. 09 12 15

varg obs 2009v1

 

 

Senaste observationskartan

När Du läser den här listan från Jaktvårdskretsen så får du leta efter nyheterna längst ner.

VARGOBS JÄGARFÖRBUNDET KRISTINEHMANS JAKTVÅRDSKRETS

2008-09 Kompl med Björnobs , vargdödade älgar och hjort

DATUM

PLATS

ANTAL

OBSERVATÖR

POS

-08 01 05

Väg 26 Uppsjön mellan Björneborg och Bäckhammar

1 st varg

Lennart Engström

Magnus Lindqvist

24

-08 01 07

Blåsåsen 1 km väster Björneborg

1 st varg

Via Kenneth Harnesk

25

-08 01 08

Revsten i Rudskoga. Norr om bostad Lennart Engström

2 st (1 stor 1 litet spår) varg

Bengt Andersson

Spår

säkrat av Nils Jansson

27

-08 01 09

Grens gård marker

”Flatberget”

1 st 1 spår varg

Nils jansson

28

-08 01 16

Grens gård marker

Söder Rumpersmossen

1 st 1 spår varg

Nils Jansson

Spillning säkrad

29

-08 01 13

Mikelserud Sektion Billingen

2 st varg

Rikard Andersson

30

-08 01 21

Grens Gårds marker Älgko vargdödad,  kalv går ensam

Antal okänt

Flera spår

varg

Nils Jansson

Spår säkrade

Av Ulf Lind

31

-08 01 23

1 km söder Skottlanda kallas för  Tallmon 20 m från bostad

1 st varg

Lena Olsson

32

-08 01 19

Jonsbols gård norr Bäckhammar

2 st varg

Marianne Svensson

33

-08 01 27

Harstaviken Elinderud söder Kristinehamn

1 st varg

Martin Kilsby

34

-08 02 04

 

Väg 26 infart till Björneborg på vägen mot öster

1 st varg

Magnus Lindqvist

35

-08 03 02

Fyra vargar spårades 2 km i Vike ca 2 mil söder Kristinehamn

 

 4st spår

 

Adam Slottner och Tony Wilhelmsson

36

08 03 07

Vall 3 km söder  Bäckhammar på väg 26

2 st varg

Patrik Jonsson Sirbo Åtorp

37

08 03 15

Räverud öster om räverudsvägen vid Uno Andersson

2 st varg

Daneils Sjölund

38

08 03 18

Jordsbol vid älgkadaver som hittades slutat av febr.

2 st (spår) varg

John Eriksson Lars Furuholm Ulf Lind

39

08 03 21

Grens gårds marker söder Rumpersmossen

1 st (spår och spillning) varg

Nils Jansson

40

08 03 26

Långerud söder Bäckhammar

2 st (spår) varg

Säkrade av Lennart Karlsson

41

08 03 26

 

Vike Ljusåsen

2 st spår varg

Säkrade av Tony Wilhelmsson

42

08 04 07

Kyrkan Björneborg hade varg tagit trafikdöda rådjur

1 st spår varg

Via Kenneth Harnesk

43

08 04 19

Upssjön söder Kristinehamn

Väg 26

1 st varg

Via Kenneth Harnesk

44

08 04 22

Billingen 2 km norr Åtorp

2 st varav en skabbangripen varg

Via Niclas Olsson

45

08 05 18

Krontorps gård öster om gården

1 st varg

Björn Beckman

46

08 05 20

Björneborg söder om Folkets Park

1 st spår samt spillning på väg varg

Via KennethHarnesk

47

08 05 21

Kristinehamn Bodalsbacken

Varg påkörd och dödad

1 st varg

Polisen Kristinehamn

48

08 05 28

Rudskoga Grens Gård

Vargen var ljus och mycket stor

1 st varg

Via Niclas Ohlzon

49

08 05 28

Väster Kristinehamn sågs en björn vid E 18

1 st björn

Bild i NWT den 08 05 29

50

08 06 01

Vid Revsand söder Krsitinehamn sågs en Björn

1 st björn

Meta Larsson

51

08 06 02

Vid Gränsen Värmland Västra Götaland väg 26

sågs en Björn

1 st björn

Via Karls Gustav Hjul

52

08 06 25

Utanför Degerfors mot gamla soptippen fotografersades en björn när den passerade vägen

1 st björn

Via Karl Gustav Hjul

Björneborg

53

08 06 04

Björn observerades vid infart til Skogaholm från väg 26 norr om Bäckhammar

1 st björn

Enligt Nya Krsitinehamnsposten

54

08 08 10

Björnobs väster/söder Björneborgs kyrka ca 1 km

1 st björn

Kennet Harnesk

55

08 08 14

Björnobs Södra Råda björn sågs äta hundmat på trappa till boningshus

1 st björn

Via Niklas Ohlzon

56

08 08 011

Björn dödade 4  får i Svartå

1 ev 2 st björn

Källa Karlskogatidningen

57

08 08 18

Björn dödade 1 får i Svartå

1 st björn

Källa NKP

58

08 08 20

Björn obseverades i Bäckhammars östra villaområde samt senare vid Krontorps gårs i anslutning till ridhus ca. 2100

1 st björn

Jan Hjalmarsson Och

Christian Sundby

Krontorps Gård

59

08 08 21

Björn passerade väster kyrkan Björneborg mot söder kom sedan tillbaka på samma ställe och gick norr ut  ca 08 oo

1 st björn

Kenneth Harnesk

60

08 08 21

Stövare dödad av varg vid Skagersholm i Hasselforsreviret. På kvällen samma dag sågs 5 vargar

5 st varg

Krister Moberg Länsstyrelsen Örebro

61

08 08 24

Varg jagade får Skogagården norr om Bäckhammar

1 st varg

Via Kenneth Harnesk

62

08 09 02

Hund blev attackerad lo el. varg vid Krontorp

(blandrasstövare) Hunden klarade sig bra efter veterinärbesök

1 st lo ev. varg

Hundens ägare Frans Göthe

63

08 09 04

Varg sågs vid Vassgårda nordöst Kristinehamn

1 st varg

Stellan Juhl

64

08 09 01

Troligen vargdöda älg hittades vid Käbberud ca 3 km sydväst Skottlanda

 

Kenneth Cederholm

65

08 08 20

Varg sågs vid Sjötorp

1 st varg

Kenneth och Mia Cederholm

66

08 09 16

Björn observerades vis Grytsjön nära Björneborg

1 st Björn

Alf Johansson via Kenneth Harnesk

68

08 09 18

Björn observerades på väg mellan Björneborg och Degerfors vid avtagsväg mot Håkanbol

1 st Björn

Rosmarie  Johansson

Via Kenneth Harnesk

69

08 09 23

Hund dödad av varg vid Ölen i Degerfors kommun

Ev. fler vargar

Via Henrik nyström

70

08  09 26

Varg observerades söder Nybble nära väg 26

 

1 st varg

Daniel Sjölund via Adam Slottner

71

08 09 27

Varg (stor ljus) observerades på väg 26 söder Bäckhammar mellan Vall och Visnums kyrka

1 st varg

Mikael Larsson

72

08 09 29

Tre vargar observerades i Håkanbol söder om Degerfors

3 st varg

Mikael Bråtner via Niklas Ohlzon

73

 

08 10 06

Drever dödad av varg mellan Degerfors och Svartå

2 st varg

Via Billy Brunzell

74

08 10 10

Björn dödade älg norr om Bäckhammar

1 st björn ev 2 st

Göran Larsson Jonsbol

75

08 10 14

Varg observerades på Stakvägen söder Kristinehamn

2 st vargar

Via Göran Larsso

76

08 10 14

Varg observerades vid Sunbymossen mellan Stakvägen och Kristinehamn

1 st varg

Via Göran Larsson

76

08 10 14

Varg observerade på väg 26 vid infart till Skogagården vid Jonsbol

1 st varg

Via Göran Larsson av älgjägare

77

 

08 10 15

Den älg som blev dödad av björn den 08 10 10 har delvis flyttats av björn och täckt med mossa

1 st Björn

Göran Larsson.

 

78

08 10 16

Varg observerades mellan Jonsbol och Bäckhammar

1 st stor mörkgrå

Göran Larsson

79

08 10 17

Varg observerades vi d älgjakt på Billingen mellan Degerfors och Åtorp västra sidan Letälven

1 st varg

Via Niklas Ohlzon

80

 

08 10 18

Varg observerades vid Nolgården öster om Hult

1 st varg

Roland Jakobsson via Adam Slottner

81

08 10 24

Björn observerades vid sjön Gryten

1 st Björn

Gunnar Johansson via Kenneth Harnesk

 

82

08 11 11

Varg observerades Holmtorp sydost Bäckhammar

1 st varg

Erik Malmgren

Via Mikael Larsson

83

 

 

 

08 11 14

Vargar observerades i Iserud ca. 1 km norr om Skottlanda

2 st vargar

Via John Eriksson den 17/11

84

08 11 09

Vargar observerades vid Hult av flera personer

5 st vargar

Via Adam Slottner och Göran Larsson

85

08 11 19

Björn observerades öster om väg 26 vid Blomsterhult ca, 2 mil söder Kristinehamn

1 st björn

Via Göran Larsson

86

08 11 12

Varg observerades vid Jonsbol norr om Bäckhammar även spillning

1 st varg

Göran Larsson

87

08 11 23

Vargar observerades ca. 8 km. öster om Björneborg vid väg mot Degerfors

2 st vargar

Via Kenneth Harnesk

88

08 11 23

Vargspår observerades vid Gärdsbol väster om Åtorp

1 st vargspår

Säkrad av Karl Olf Eriksson

89

08 11 28

Varg observerades vid gränsen på väg 26 norr om Gullspång

1 st varg

Via Niklas Ohlzon

90

08 11 28

Varg observerades vid väg 26 1 km norr om Bäckhammar

1 st varg

 Via BarbroQvick

91

08 11 29

Kronhjort vargdödad (ev.björn) Långerud söder Bäckhammar

1 st vargdödad kronhjort

Lennart Carlson

92

08 11 29

Varg observerades i Långerud  ca 2 km söder Bäckhammar

1 st varg

Lennart Carlson

93

08 12 09

Varg observerades söder om Kristinehamn Magasinsvägen på f.d A9 Jaktmarker

1 st varg

Via Bengt Wilsson

94

09 01 09

Varg observerades vid Sälsjön Nordost om Bäckhammar

1 st varg

Via Kenneth Harnesk

93

09 01 19

Varg observerades vid Smedskärr ca 3 km väster Bäckhammar

1 st varg

Peter Moberg

95

09 02 06

Spår av varg observerades

Sydväst Bäckhammar mot Blomsterhult

1 st varg

Göran Larsson

96

09 02 15

Vargspår vid Björkelbol söder Skottlanda kordinat. Minst 1 st rådjur slaget

X=6552400

Y=1412456

2-3 vargar

Niclas Ohlzon. Spår skall säkras av Länsstyrelsen

97

09 02 27

Vargspår observerades på Undersbol Efter spårning observerades att den jagat 2 älgar Kordinat X=6554414 Y=1415512

1 st varg

Niclas Ohlzon

98

09 03 12

Vargar observerades vi Brännhallen en ljus ganska stor samt en mörkare något mindre. X=6554218 Y=1414328

2 st

Gun Jansson Harry Persson och Nils Jansson

99

09 03 05

Vargobs på Rakavägen söder om Kristinehamn

1 st

Via Kenneth Harnesk

100

09 03 13

Vargspår vid Skäringsbol södra delen av Kristinehamn X=6575908 Y=1403328

1 st

Roger Jonsson Krsitinehamn

101

09 03 14

Varg observerades vid Brännhallen X=6554218 Y

Y=1414328

1 st

Gun Jansson

102

09 03 29

Björnjakt söder om Björneborg björnen sågs 2 ggj.

1 st

Kenneth Harnesk

103

09 04 04

Björn observerades vi Blomsterhult mellan Kristinehamn och Bäckhammar från väg 26

13 00

1 st

Nils Jansson

104

09 04 07

Vargar observerades söder Björneborg

2 st

Via Kenneth Harnesk

105

09 04 10

Varg observerades i Väglösa norr om Skottlanda. Mycket stor och ljus

1 st

John Eriksson

106

09 04 24

Varg observerades 300 m väster om Mokorset efter väg 204

1 st

Via Harry Persson

106

09 04 24

Varg observerades vid Revsten i Rudskoga

1 st

Harry Person

107

 

09 05 09

! st varg observerades vi Ölme vi Slättens pasta

1 st

Mikael Furst

108

09 06 01

Varg observerades med fällt rådjur i  sina käftar på väg att släpa bort. Östra Bjurvik

 1 st

Stig Andersson (Stig i Håkanäset)

109

09 06 27

Vargfamilj observerades vid väg 26 ca 3 km söder Kristinehamn

1 vuxen och tre valpar

Via Niclas Olzon

110

09 07 14

Varg observerades norr om Spjutbäcken

1 vuxen varg

Sune Carlgren

111

09 08 09

Varg observerades på väg mellan Vall och Skottlanda vid avfart mot Konsterud

1 vuxen stor varg

Roy Gustavsson

112

09 09 10

Varg observerades vi Ingelserud i Rudskoga

1 vuxen stor varg

Vivianne Larsson

113

09 09 17

Varg observerades på väg mellan Skottlanda och Mo vid nedfart till Konsterud

1 vuxen stor varg

Ingrid Gustavsson Kärr

114

09 09 22

Vargar observerdes på Konsterudsbossen

2 st

Via John Eriksson

115

09 09 22

Vargar observerades söder om Ölmskog 08.30

2 st 1 liten och en mycket stor

Ola Wiren

116

09 09 27

Varg observerades vi västra Gärdsbol 08 00

1 stor ljus varg

Via Karl Olof Eriksson

117

 

 

 

 

 

 

 

09 09 18   Varg synlig vid Ed. Troligen samma som vargen nedan.

09 09 18   En stor varg har observerats sista veckan i området runt  

                 Konsterud, och på vägen mellan Skottlanda och Vall.

09 09 07   Varg vid Konsterud på väg söder ut

09 03 14   2 vargar vid Brännhallen.       

09 03 12   2 vargar vid Brännhallen. Gick mot Mokorset.      

                 Observerade av 3 personer. Rapporterat 13/3

09 02 28   2 vargar kom över isen mot Gottebol. Stannade i

                 Värmland en stund och gick sedan tillbaka mot Vårbo.

09 02 27   Vargspår vid Undersbol. Jagat ko med kalv.

09 02 26   Vargspår vid vägen Åtorp nordväst upp mot väg 243, 

                 norr allén upp mot Äng

09 02 22   2 vargar jagade hare i trädgård i Däldenäs. Haren vann

09 02 15   Någon av de senaste dagarna har vargar tagit 2  

                 rådjur vid Björkebolsmon

08 12 09   Stor gul varghanne vid Magasinsvägen, A 9, 

                 Kristinehamn

08 11 29   Kronhjort dödad av varg eller björn vi Långerud, söder  

                 omBäckhammar

              

08 11 29   Varg obeserverad vid Långerud, 2 km S Bäckhammar

08 11 28   Varg synlig Gränsbacken

08 11 26   Möjligt att 5 vargar gått över Let-älven till vår sida.

08 11 26   Möjlig varg vi Runnebol

08 11 23   1 varg söder om Äng               

08 11 23   2 Vargar observerade Ö Björneborg på vägen mot 

                 Degerfors.

08 11 22   2 vargar vid Långerud, strax norr Sågarbacken

08 11 11   Varg observerad vid Holmstorp, so Bäckhammar

08 11 09   2 vargar vid Iserud 2 km norr Skottlanda. Rapporterat

                 17/11