Your Company
 
Tillgång Tilldelning Avskjutning Statistik Småvilt
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Småvilt

 

pict0010

Under den här rubriken kommer vi att ta upp saker som berör småvilt, både tillgång, jakt och viltvård.

Råbocksjakten 2012

I samband med råbocksjakten är kronhjortskalv lovlig enligt av Skagerns Älg-

och Kronhjortsskötselområde upprättad Kronhjortsskötselplan. Denna plan är fastställd

av Länsstyrelsen i Värmland.

I skötselplanen är en kalv upptagen för avskjutning under innevarande jaktår 2012-13.

Risk för överskjutning ska vi göra allt för att eliminera.

Ågärder:

  • Skjuten kronhjortskalv rapporteras omgående till sekreteraren, Henrik Nyström 070 558 18 83 med SMS
  • Sekreteraren meddelar med SMS alla jaktledare inom ÄSO/KSO Skagern att jakten är klar..
  • Jakledare meddelar att jakten på kronhjortskalv är klar till sina jägare,