Your Company
 
Sektioner Jaktstämma Styrelse Föreningsverksamhet
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Styrelse

Här kommer Du att hitta information inför styrelsemöten samt protokoll.

 

Styrelsemöte 2016 08 11 Länk

Styrelsemöte 2016 05 11 Länk

Styrelsemöte 2015 08 11

Protokoll Styrelsemöte 2014 08 14

Protokoll Styrelsemöte 13 08 14

Styrelsemöte inför ordinarie Jaktstämma 2013

Dag: Onsdag 2013 08 14

Tid: 18.00

Plats: Folkets Hus, Bäckhammar

Handlingar: Här

Protokoll Styrelsemöte 2013 05 22

Dagordning Styrelsemöte 2013 05 22

Protokoll Styrelsemöte 2011 08 11

Dagordning Styrelsemöte 2011 08 11

Protokoll Styrelsemöte 2011 06 21

Dagordning, utökad, Styrelsemöte 2011 06 21

Dagordning Styrelsemöte 2011 06 21

Protokoll Styrelsemöte 2011 04 19

Dagordning för styrelsemöte 2011 04 19

Protokoll Styrelsemöte 2011 03 14

Protokoll Styrelsemöte 2011 02 02

Sammanställning älgavskjutning 2010-11

Protokoll Styrelsemöte 2010 12 16

Bilaga sid 1 till ovannämnda protokoll

Bilaga sid 2 tillovannämnda protokoll

Bilaga Avskjutningsrapport, Excelformat

Bilaga Avskjutningsrapport, Pdf-format

Kallelse Styrelsemöte 2010 12 16

Dag: Torsdag 2010 12 15

Tid: 18.00 Obs Ny tid

Plats: Bäckevi Idrottsplats

Förslag till dagordning, följ länken

Protokoll Styrelsemöte 2010 11 09

Kallelse Styrelse

Dag: Tisdag 10 11 09

Tid: 19.00

Plats:: Bäckevi Idrottsplats

Dagordning, följ länken

Förslag till resursanvändning, följ länken

Protokoll styrelsemöte 10 08 12

Protokoll styrelsemöte 10 05 31

Kallelse Styrelse

Dag: Måndag 10 05 31

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

Förslag till dagordning

Kallelse Styrelsemöte

Dag: Tisdag 10 02 02

Tid: 19.00

Plats: Bäckevi Idrottsplats

Förslag till dagordning

 

Styrelsemöte Protokoll 09 11 03

Styrelsemöte Dagordning 09 11 03

Styrelseprotokoll 09 06 01

 

Dags för styrelsemöte

Måndag 09 06 01

Dagordning, följ länken

Styrelseprotokoll 09 02 02

Styrelseprotokoll från 08 11 03

Dagordning styrelsemöte 08 11 03

Hej!

Härmed kallas till styrelsemöte inom ”Sydöstra” måndagen 2008-11-03 kl 1900 på Bäckevi Idrottsplats i Bäckhammar.

 

På dagordningen bl a eftersöksutbildning, rapporter från älgjakten och varginventering.

 

Om ordinarie ledamot är förhindrad att deltaga så är det viktigt att skicka ersättare så att information om det som rapporteras och beslutas på mötet kommer ut till alla sektioner.

 

Med jägarhälsningar!
Johnny Carlsson
Sekr i "Sydöstra"

Protokoll Styrelsemöte 08 09 22

Kallelse Styrelsemöte 08 09 22

Protokoll Styrelsemöte 08 06 02