Your Company
 
Tillgång Tilldelning Avskjutning Statistik Småvilt
Organisation Översikt VSOVVO Nyheter Älg Rovvilt Kontakt Informationsmaterial Länkar Album Sektionernas verksamhet Viltolyckor

Tilldelning

 

Älgjakten 2012-13

Tilldelning

Käkblankett

Blankett Älg-OBS

Blankett Kron-OBS

PM Älgjakt 2012-13

Info-material Möte inför älgjakt 2012-13

Protokoll vid möte inför älgjakten 12 10 01

Älgjakten 2011-12

Nu drar det ihop sig igen!

Här är dokumenten inför årets älgjakt.

PM Jaktledare

Käkblankett

Rapportblankett, avskjutning

Tilldelning av älg. Kortversion

Arbetsblankett Älg

Arbetsblankett Kronhjort

Älgjakten 2010/11

Då är det dags för älgjakten igen!

Här finns ett antal dokument som har med jakten att göra:

Kretsens avskjutningsrekommendationer, tillika Sydöstras beslut vid årsstämman 2010.

Tjur

Pinntjur lovlig. Skytten ska se båda sidor för att säkerställa att det är en pinntjur
Lovligt är också udda tiotaggare och över.

Hondjur

Ensamt hondjur lovligt första 4 veckorna. Därefter honförbud. Fr.o.m. 2010 11 08
Spara ko med ensam kalv 4 veckor T.o.m. 2010 11 07. Detta innebär att både enkelkalv och ko i ekipaget skall sparas. Därefter honförbud. Fr.o.m. 2010 11 08

Ekipage

I ekipage med hondjur och 2 kalvar är en kalv lovlig.
I ekipage med hondjur och 1 kalv är kalven lovlig efter 2010 11 08
Jämn könsfördelning vid avskjutning av vuxna djur.

Rapportblankett, avskjutning. Följ länken

Käkblankett. Följ länken

PM Älgjakt. Följ länken


Nu har vi spikat fördelningen mellan sektionerna.

Vid jaktstämman 2010 08 12 i Bäckhammar beslöt jaktstämman att godkänna fördelning enligt förslag.

Av de 31 vuxna på VVO:s licens har 30 fördelats enligt uträkning. Av kalvarna är 45 av 46 utdelade.

Att inte alla är utdelade beror på att ingen sektion låg så till med de matematiska grundregler för avrundning som tillämpas vid uträkning av tilldelning.

De djur som är kvar, 1 vuxen och 1 kalv, fördelas vid behov av AU efter ansökan. För att kunna ansöka ska sökande sektion ha skjutit fullt både vad avser vuxen och kalv samt ha problem med älg.

De fällda djuren säljs av AU och pengarna tillfaller VVO.

Listan över fördelning på sektioner, följ länken

Tilldelningen från Länsstyrelsen klar

Jag har nu fått tilldelningen från Länsstyrelsen i Värmland.

Vi hade vid samrådet i Kristinehamns Jaktvårdskrets begärt att få 2,0 vuxen älg/1000 ha och fri kalv inom området söder om E 18. Om detta rådde fullständig enighet bland samtliga deltagare i samrådet. Skälet för att begära fri kalv var att möjliggöra en ökad avskjutning i områden med skador i känsliga terrängpartier.

Länsstyrelsen var helt emot principen om fri kalv av flera olika skäl. Vi har sedan ifrån JVK:s älggrupp, där bl.a. jag ingår, arbetat oförtrutet med att försöka påverka Länsstyrelsens inställning. Men det lyckades vi inte med. Vi begärde då att få utökad tilldelning på kalv.

Vi har nu fått beslutet som reglerar den kommande älgjakten:

  • Jakttiden är 2010 10 11 - 2011 01 31
  • Total tilldelning är 77 älgar
  • Antal vuxna därav är 31

Jag har inte börjat räkna på tilldelningen för de enskilda lagen ännu.

Med vänlig hälsning

Henrik Nyström

Sekreterare

Älgjakten 2009

Till Sektionsledarna/Jägarna inom ”Sydöstra”

 

Hej!

 

 

Här kommer lite kompletteringar inför årets älgjakt.

 

Vi ska rapportera årets jakt (inkl älgobs) på viltdata.se.

Ytterligare upplysningar finns på www.viltdata.se

 

Under kommande jaktår är avgifterna som tidigare:

·         Jakträttsbevis 100:-

·         Gästjaktsbevis 50:-.

·         Avgift för fälld älg vuxen är 250:- till Länsstyrelsen.

 

.

Länsstyrelsens tilldelning är 54 djur varav högst 27 vuxna.

Är det någon som vill ha kopia på Länsstyrelsens beslut om tilldelning så hör av Er.

 

203 ha har överförts från sektion Billinge till sektion Äng.

Stämman fastställde älgfördelning enligt förslag från styrelsen. Reglerna för avskjutning fastställdes.

Protokollen finns på vår hemsida www.vsovvo.se.

Jag bifogar en blankett om tillvaratagandet av älgkäkar. Kom ihåg att noga siffermärka varje käke med etikett samt skriva motsvarande på blanketten. Det räcker med en käkhalva. Väg alla älgar, även kalvar och notera hornuppgifter på tjurarna. Vågarna finns ju numera.

Insamlingen är okomplicerad. Antingen lufttorkar man käkarna eller så rengör man dem helt. Illaluktande kött vill vi inte arbeta med. Fäst någon form av etikett med en liten ståltråd (finns på plantmarknader och i varuhus) på käken och ange ”Älgnummer” så vi kan skilja käkarna åt från resp. lag.

Käkarna lämnas till Henrik Nyström, N. Ugglebol 070 558 1883 i sektion Bjurvik som svarar för fortsatt hantering och åldersbestämning.

 

Eventuella problem som uppkommer i samband med älgjakten och som inte kan lösas inom/mellan sektionerna anmäles till Viltvårdsområdets arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottet består av:

 

Lennart Karlsson (Sammankallande)

0551 10364

070 5565182

Roger Berg

0551 60353

070 3260353

Karl-Åke Eriksson

0586 42457

070 5344449

 

Ett villkor för jakten är att en jaktledare ska vara utsedd vid varje jakttillfälle. Jaktledaren har särskilt ansvar för att förbereda jakten och informera övriga jägare om bestämmelserna för jakten.

I jaktledarens ansvar ingår bl a att se till att jakten genomförs på ett säkert sätt, att inte fler djur fälls än vad tilldelningen medger samt att skyldigheten att göra eftersök på skadskjutet djur kan uppfyllas. En särskilt tränad eftersökshund ska kunna finnas på skottplatsen inom två timmar från påskjutningen.

 

 

Kom också ihåg att det är vårt gemensamma ansvar som jägare att se till att det finns älg inom vårt Viltvårdsområde även i framtiden.

Blankett för rapport av jakträttsbevis mm bifogas.

 

 

 

JägarHälsningar
Henrik Nyström

Sekr. i "Sydöstra"

 

 

 

Blanketter

 

Käkblankett. Klicka på länken

Rapportblankett. Klicka på länken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älgavskjutning 2008/09

 

 

 

 

 

PM och instruktion för älgjakten utsänds av sekreteraren under september.

 

 

 

 

 

 

Areal

1½ per tusen

 

 

Tilldelning

 

 

 

Sektion

Ha

 

Decimaler

 

2008

Varav vuxna

Tp till 09

 

Krontorp

2200

3,3

0,8

4,1

8

4

0,1

 

Långerud Ö

1680

2,5

0,3

2,8

6

3

-0,2

 

Väglösa-J

1150

1,7

-0,1

1,6

4

2

-0,4

 

Räverud

691

1,0

0,3

1,3

2

1

0,3

 

Hulta

925

1,4

0,1

1,5

2

1

-0,5

 

Bjurvik

1300

2,0

-0,3

1,7

4

2

-0,3

 

Gren

800

1,2

0,2

1,4

2

1

0,4

 

Undersbol

740

1,1

0,3

1,4

2

1

0,4

 

Billinge

2360

3,5

-0,4

3,1

6

3

0,1

 

Håkanbol

1450

2,2

-0,4

1,8

4

2

-0,2

 

Långerud V

1200

1,8

-0,2

1,6

4

2

-0,4

 

Revsten

304

0,5

-0,3

0,2

0

0

0,2

 

Äng

510

0,8

0,5

1,3

2

1

0,3

 

Summa

15310

23,0

 

23,8

46

23

-0,2

 

 

Beräkning 1,5 * 15,31 = 23 vuxna djur

 

 

 

 

667 ha per vuxen älg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler för avskjutning:

1.     Spara tjurar mellan 1 – 7 taggar

2.     Ensamma hondjur lovliga första tre veckorna, därefter honförbud

3.     Ko med 1 kalv, där kalven är fredad under första tre veckorna

4.     Ko med dubbelkalv, 1 kalv får skjutas.